NEUS. Espectáculo basado en la vida de Neus Català

Volver a Teatro

NEUS. Espectáculo basado en la vida de Neus Català

NEUS. Espectáculo basado en la vida de Neus Català
  • La Immortal
  • Núria Navarro (Núria de Calella)
  • 1 hora
  • nuriadecalella@gmail.com o cia.laimmortal@gmail.com - (+34) 667 81 82 55
  • 700 euros (no incluye los honorarios del técnico de iluminación ni el kilometraje ni las dietas)
    • Teatro

És un fet establert de forma evident que un lector es distraurà amb el contingut llegible d’una pàgina quan miri a la seva composició. El fet de fer servir Lorem Ipsum és perquè conté una distribució més o menys normal de lletres, de forma oposada a quan es fa servir «Contingut aquí, contingut aquí», aconseguint així que sembli català llegible. Molts paquets d’autoedició fan servir Lorem Ipsum com el seu model de text, i una cerca per «Lorem Ipsum» descobrirà molts llocs web encara a les baceroles. Diverses versions han anat evolucionant al llarg dels anys, a vegades per acident, a vegades a propòsit (inserint humor i coses per l’estil).

Recursos relacionados Teatro